Een rat hoort bij een grote stad, maar de laatste jaren neemt het aantal meldingen van rattenoverlast in veel Nederlandse steden toe. Dit hangt samen met menselijk gedrag. Tijd dus om hier verandering in te brengen.

Stop de Rat is een educatief filmpakket dat bewustwording rondom de rat vergroot. Het pakket, dat is ontwikkeld door Public Cinema en Dorèndel Overmars in opdracht van de gemeente Amsterdam, bestaat uit een op maatgemaakte film en presentatie per wijk.

Buurtbewoners en lokale helden vertellen in deze film aan elkaar waar uitdagingen en kansen liggen. De methode creëert op laagdrempelige wijze inzicht over de gevolgen van teveel ratten en draagt bij aan bewustwording en gedragsverandering.

Een rat plant zich onder ideale omstandigheden erg snel voort. Belangrijke reden van hun excessieve groei is de mens die teveel etensresten achterlaat. Onder meer culturele componenten met veelal religieuze wortels zijn van invloed op het hedendaagse straatbeeld. Verandering hiervan vereist een lange adem en bovenal het bieden van een geschikt alternatief. Stop de Rat bevat deze elementen.

Het pakket is gemaakt voor presentatie en interactie in kleine groepen en is zo opgebouwd dat mensen die het Nederlands beperkt beheersen de boodschap ook begrijpen. Dit wordt bereikt door gebruik van animaties, simpel taalgebruik en herhaling van de boodschap. De kracht van de methode zit in de herkenning en betrouwbaarheid: de wijk, de buren en mensen die lokaal van invloed zijn komen samen in de film.

Onderstaand stappenplan schetst hoe wij te werk gaan voor het maken van een lokale versie van Stop de Rat.

Aanpak

Stap 1: Buren vertellen elkaar

In een buurt met veel ratten zijn persoonlijke ‘rattenverhalen’ te vinden. De één trof een rat onder de motorkap en de ander laat zijn kinderen niet meer in de speeltuin. Sowieso ergeren veel mensen zich aan de rommel en etensresten op straat.

Voor Stop de Rat zoeken en benaderen wij, samen met de opdrachtgever, bewoners die hun ervaringen willen delen voor de camera. Tevens vragen we lokaal bekende mensen (denk aan een actieve vrijwilliger bij een buurthuis of lokale ondernemer) om hun steentje bij te dragen. Ook geven professionals zoals een ecoloog, ongediertebestrijder of lid van de veegdienst meer achtergrondinformatie over de rat en de risico’s van teveel ratten.

Stap 2: Samen film kijken

Bij een film hoort een officiële lancering! Daarom organiseren we een première waar betrokkenen en alle deelnemers voor uitgenodigd worden. Een gezellig moment dat het draagvlak voor de film vergroot.
Na de première gaat de film ‘toeren’ door de buurt. Belangrijk is dat hiervoor een groepje (vrijwillige) presentatoren wordt gemobiliseerd. Zij presenteren Stop de Rat bij koffieochtenden in buurthuizen, taallessen, huiskamerbijeenkomsten en andere laagdrempelige activiteiten.

Stap 3: Presentatie en discussie

Bij de film zit een uitgebreide presentatie met meer uitleg en vragen die de discussie op gang brengen. Kijkers gaan met elkaar in gesprek over de nadelige gevolgen van de rat en het achterlaten van eten op straat. De meest geschikte groepsgrootte is tussen de 8 en 15 personen. Idealiter toert de film minimaal een jaar door de buurt. Voordat de presentatoren op pad gaan krijgen zij van ons een training over het op gang brengen van een discussie en uiteraard krijgen zij visueel presentatiemateriaal mee om het gesprek te ondersteunen.

Stap 4: Folder meenemen

Na de film en interactieve presentatie krijgt iedereen een folder mee naar huis. In deze folder wordt de informatie uit de film en presentatie kort samengevat. Ook staan er praktische tips in over bijvoorbeeld het adopteren van een afvalbak en wat bewoners zelf kunnen doen om de boodschap verder uit te dragen.

Stap 5: Leven in de buurt

Uiteindelijk wil ieder mens graag wonen in een schone buurt met zo min mogelijk ratten. Stop de Rat stimuleert buurtbewoners om samen over dit onderwerp te praten. Om na te denken over wat zij zelf kunnen veranderen en om oplossingen te bedenken. Door het filmen in een wijk, de vertoningen in buurtcentra en de interactieve presentatie gaat het onderwerp echt leven in de buurt. Dit draagt bij aan gedragsverandering en daarmee het terugdringen van de rattenpopulatie.

Interesse?

Heeft u interesse in een op maat gemaakt rattenpakket? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek met Dorèndel Overmars via info@dorendelovermars.nl of 06-1809 6859.